Home
Massage
Email
Haptonomie
Luisterlessen
Thema's
Hier doet het pijn
Ontspandag
Epilepsie

Sportief bewegen met epilepsie.

Bewegen: gezond en nog leuk ook!

Regelmatig bewegen heeft een positieve invloed op de gezondheid en is nog leuk ook. Dit geldt voor jong en oud, chronisch ziek of niet. Ook voor mensen met epilepsie is het goed om meer te bewegen. Door regelmatig in beweging te komen én te blijven, zult u zich een stuk prettiger voelen.

Wat is epilepsie

Epilepsie is vooral bekend door de epileptische aanvallen. Deze ontstaan wanneer een teveel aan zenuwcellen in de hersenen gelijktijdig actief worden. Epileptische aanvallen kunnen er verschillend uitzien. De meeste mensen met epilepsie hebben overigens gelijke of gelijksoortige aanvallen. U weet dit waarschijnlijk zelf het best. Met behulp van medicijnen kunnen de aanvallen bij 70 tot 80% van de mensen met epilepsie worden behandeld. Genezen kunnen deze medicijnen echter niet. Bij de meeste mensen openbaart epilepsie zich al vóór het 20e levensjaar. Na de 50 neemt het aantal mensen met epilepsie toe. Ongeveer 1% van de 55-plussers heeft epilepsie. Bij het ontstaan van epilepsie kunnen risicofactoren als een herseninfarct, de ziekte van Alzheimer en hersentumoren een rol spelen. Epilepsie is soms voor een deel erfelijk bepaald.

Bewegen en gezondheid

Regelmatig bewegen met een matige intensiteit leidt al tot een verbetering van uithoudingsvermogen, spierkracht, lichaamsgewicht en algeheel welbevinden. Bovendien neemt de kans op ziekten zoals hart- en vaat ziekten, en osteoporose (botontkalking) af door regelmatig te bewegen. Meer bewegen is daarom ook voor mensen met epilepsie een goed idee. U bevordert niet alleen uw algehele gezondheid, u vermindert ook de kans op botbreuken bij een epileptische aanval.

Epilepsie en bewegen

Door lichamelijke activiteit wordt de kans op epileptische aanvallen niet vergroot, maar lijkt die kans juist te verminderen. De meeste aanvallen treden echter op na afloop van een activiteit. Het is daarom belangrijk dat u nooit abrupt met een activiteit stopt maar dit langzaam afbouwt. De 'cooling-down' is dus, zeker bij epilepsie, van groot belang.

Deelname aan bewegingsactiviteiten werkt veelal ontspannend. Mensen bij wie aanvallen opgeroepen worden door spanning, zouden door sportbeoefening mogelijk minder aanvallen kunnen krijgen. De werking van medicijnen tegen epilepsie wordt door sport niet beďnvloed.

Beweegadvies

Bewegingsactiviteiten die uw uithoudingsvermogen verbeteren en die uw botten stevig houden zijn zeer geschikt voor mensen met epilepsie. Denk aan stevig wandelen, tuinieren, boodschappen doen op de fiets of volleybal, maar ook golf, badminton, yoga of fitness komen in aanmerking.

Samen bewegen

Bewegen in een groep heeft als voordeel dat u samen beweegt met anderen die ongeveer net zo fit zijn als u. Veel mensen vinden dit stimulerend. De deskundige begeleiding zorgt ervoor dat u zich niet te veel belast, maar ook niet te weinig. Samen bewegen bevordert bovendien de sociale contacten.

Veilig in beweging

Met de juiste voorzorgsmaatregelen zijn ook vele verschillende sporten goed mogelijk voor mensen met epilepsie. U kunt zelf al een aardige risico-inschatting maken. Let hierbij op de soort aanvallen die u krijgt en hoe vaak die optreden. Ook als u al een paar jaar geen aanval meer heeft gehad doet u er verstandig aan om toch de benodigde voorzorgsmaatregelen te nemen. Denkt u bijvoorbeeld aan een helm bij toerfietsen, schaatsen en paardrijden. De belangrijkste voorzorgsmaatregel is het voorlichten van de begeleider bij groepsactiviteiten. Deze weet dan hoe te reageren als u een aanval krijgt tijdens of na de activiteit. In overleg met de begeleider kunt u bepalen of u ook de overige deelnemers zal inlichten. U kunt tenslotte ook een aanval krijgen in de kleedruimte, na afloop van de activiteit. Zo voorkomt u paniekreacties.

Watersporten

Afhankelijk van de soort en frequentie van de aanvallen zijn activiteiten in en op het water ook mogelijk. Wel is het slim om onder deskundige begeleiding te gaan zwemmen en het liefst met iemand die de techniek van het reddend zwemmen machtig is. Een reddingsvest bij activiteiten op het water kan van levensbelang zijn. U doet er verstandig aan om niet in open water te zwemmen omdat dit het redden bemoeilijkt. Ga bij activiteiten in het water na afloop niet dicht bij de rand uitrusten. Meteen na afloop is de kans op een aanval het grootst.

Advisering door een arts

Als u niet precies weet wat wel en niet voor u geschikt is kan een arts u adviseren. Op basis van uw interesses, de soort aanvallen en de frequentie ervan kunt u advies krijgen over de activiteiten die voor u het meeste geschikt zijn. Ook als u nog niet eerder aan bewegingsactiviteiten hebt deelgenomen, als u veel medicijnen gebruikt of als u intensiever wilt gaan sporten, wordt verleg met een (sport)arts aangeraden.

Hoe nu te beginnen?

Voor iedereen, dus ook voor u, geldt dat sporten rustig moet worden opgebouwd. Dat betekent dat u bijvoorbeeld begint met 10 minuten wandelen per dag. Elke week kunt u daar een aantal minuten aan toevoegen. Het beste resultaat bereikt u als u per dag minimaal 30 minuten actief bent. Dit mag verspreid worden over de hele dag. Een actieve dag begint bijvoorbeeld met 10 minuten ochtendgymnastiek. Vervolgens ‘s middags een kwartier grasmaaien en tenslotte nog op de fiets boodschappen doen. Af en toe een rustdag is niet verkeerd.

Beweegtips

Hier volgen tips om op verantwoorde wijze in beweging te komen en te blijven:

• Kies activiteiten die u leuk vindt en die bij u passen.

• Beweeg samen: gezellig en motiverend!

• Bouw duur, intensiteit en frequentie geleidelijk op.

• Vermijd sporten waarbij een aanval grote risico’s voor uzelf of anderen met zich meebrengt.

• Rust na afloop van een activiteit in het water op minimaal 2 meter van de kant uit. De kans op een aanval is na afloop namelijk groter.

• Zwem samen met iemand die kan reddend zwemmen.

• Licht, bij een groepsactiviteit, de begeleider in over epilepsie en hoe hij moet handelen.

• Een half uur per dag actief bewegen is een gezond streven.

• Variatie voorkomt verveling.

• Laat je niet opjutten en rust even uit als het te inspannend wordt.

U voelt zich prettiger als u regelmatig in beweging komt! 

Wilt u meer weten over epilepsie en sport? Neem contact op met het epilepsiefonds.

Bron:  Folder Nederland in Beweging (NOC*NSF)